Ochutnali by ste pivo z recyklovanej odpadovej vody? Vystúpte zo svojej komfortnej zóny a dajte recyklácii šancu aj v tejto novej forme.

Recyklované pivo je dôkazom, že recyklovať sa bude dať čoskoro takmer všetko.

Prečo recyklovať vodu?

Populácia Zeme stále rastie a do roku 2050 sa blíži k predpokladaným 9,7 miliárd. Tak ako všetko aj sladká a pitná voda čelí klimatickej kríze. Nebude stačiť nárastu populácie.Približne 33% ľudí nemá prístup k nezávadnej pitnej vode a podobný počet nemá prístup k správnej sanitácii – čo je počet, ktorý sa bude s pribúdajúcim počtom obyvateľov zvyšovať.

Okrem toho sa predpokladá, že zmena podnebia zvýši závažnosť povodní a sucha, čo na niektorých miestach obmedzí dostupnosť vody a zníži jej kvalitu. Ak chcete naďalej udržiavať alebo zvyšovať počet obyvateľov – a ekonomík – bude treba urobiť viac s rovnakým alebo dokonca menším množstvom vody.

Ale cesta je jasná – voda sa dá znovu použiť, po správnom ošetrení ju možno opätovne použiť na pitnú a nepitnú vodu, napríklad na umývanie automobilov, poľnohospodárske účely a podobne. 

Nadnárodné spoločnosti využívajú recyklovanú odpadovú vodu ako prísadu do potravín a nápojov.

Môže sa dokonca zmeniť aj na pivo o čom si povieme ďalej v tomto článku.

Prekážky opätovného použitia vody

Jednou z prekážok rozsiahleho opätovného použitia vody je ľudské vnímanie – ľudia ťažko premýšľajú o pití alebo varení s vodou, ktorou sa sprchoval niekto iný, alebo ešte horšie, spláchli toaletu. Mnoho ľudí si však neuvedomuje, že už dnes pijeme zriedenú odpadovú vodu, ktorá prechádza čističkami a a strávila nejaký čas v jazerách alebo nádržiach.

Preto sa bude klásť priorita na prekonávanie psychologickej bariéry pri recyklácii vody.

Ďalšou z prekážok využitia odpadovej vody je vodné hospodárstvo jednotlivých krajín, ktoré nie je ucelené a neriadi sa ako celok a chýbajú predpisy a normy.

Je bezpečné na konzumáciu?

Premena komunálnej odpadovej vody na opätovné použitie v podobe  pitnej vody zahŕňa:

 •  použitie rôznych technológií na jej čistenie a odstránenie organizmov spôsobujúcich choroby, ktoré sa nazývajú patogény
 •  voda sa následne upravuje fyzikálnym preosievaním a usadzovaním pevných látok, biologickými procesmi, ktoré odstraňujú živé organizmy
 •  na rad prichádza filtrácia a úprava vysoko reaktívnymi formami kyslíka
 • nakoniec pôsobí  ultrafialové žiarenie

V rámci premeny odpadovej vody na pivo  sa použili štandardy už zaužívané v iných krajinách, ktoré už vyrábajú priamo pitnú vodu, vrátane Singapuru, Nemecka a Kalifornie. 

Pri výrobe piva sa vzala odpadová voda z čistiarne a prešla sériou sofistikovaných čistiacich krokov: 

 1. ultrafiltráciou,
 2. ozonizáciou, 
 3. UV žiarením, 
 4. reverznou osmózou

Vďaka týmto procesom je pitie recyklovateľného piva absolútne nezávadné pre ľudský organizmus.

Najznámejšie recyklované pivo

Medzi najznámejších producentov piva z recyklovanej vody patria tieto značky:

 • Village Blonde Ale – the Village Brewery
 • PU:REST – New Carnegie Brewery
 • Tunnel Vision IPA – Half Way Moon Brewing Company
 • Full Circle Pale Ale – Stone Brewing, San Diego
 • Reuse Brew –Berliner Wasserbetriebe

My si však predstavíme pivo, ktoré je k nám najbližšie.

ERKO – recyklované pivo už aj v Čechách

ERKO pivo vzniklo spoluprácou Pivovaru Čížová s Veolia. Vyrobili kvasený  nefiltrovaný nepasterizovaný ležiak zo superčistej recyklovanej vody. Toto pivo, ktoré dostalo názov ERKO, je v Českej republike úplný unikát.

Pivo malo svoju premiéru na výstave Vodovody a kanalizácie v Prahe Letňanoch, kde ho ochutnal aj minister životného prostredia pan Richard Brabec. Pivo plzenského typu chutilo aj ostatným návštevníkom výstavy.

Pivo z recyklovaných vôd plánuje pivovar vyrábať i naďalej, hlavne preto aby vedeli deklarovať svojim zákazníkom, že vodárenská spoločnosť vie vyrobiť super čistú vodu, ktorá je svojim zložením podobná destilovanej. 

Táto výroba piva bude zatiaľ iba príležitostná dokým nebude dopyt verejnosti vyšší.

Preto nám vyvstáva otázka – ako dlho potrvá kým sa zmení produkcia klasického piva na to udržateľné, ekologické a recyklované?

foto: unsplash